Holland Top Jeugd Toernooi 2018-2019 Toernooi reglement

1. De leeftijdsgrenzen zijn:

Jeugd A geboren op of na 01-10-2000

Jeugd B geboren op of na 01-10-2002

Jeugd C geboren op of na 01-10-2004

 

2. De nethoogtes zijn:

Jeugd A jongens 2.43 m / meisjes 2.24 m

Jeugd B jongens 2.30 m / meisjes 2.24 m

Jeugd C jongens / meisjes 2.15 m

 

3. De veldafmetingen zijn: 9 x 18 m

4. Voor deelname aan de regiojeugdtoernooien dienen de spelers/sters in het bezit te zijn van een geldige Nevobo spelerspas. Indien een spelerskaart niet ter plaatse voor aanvang van de eerste te spelen wedstrijd getoond kan worden, mag betreffende persoon niet meespelen. De coaches dienen in het bezit te zijn van een geldige Nevobo lidmaatschapskaart. De teamleiders moeten zich een half uur voor de eerste te spelen wedstrijd melden bij de wedstrijdleiding en de spelerspassen daar afgeven. Na het verspelen van de laatste wedstrijd kunnen de spelerspassen opgehaald worden.

5. De teams moeten conform de spelregels uniform gekleed zijn. De shirtjes dienen voorzien te zijn van borst- en rugnummers. De libero draagt een shirt of hesje met een geheel andere kleur dan dat van de overige spelers. De libero wordt per wedstrijd vermeld op het wedstrijdformulier

6. Het eerstgenoemde team in het wedstrijdschema zorgt voor een goedgekeurde en in een goede staat verkerende wedstrijdbal en zorgt voor een teller. De teams zorgen zelf voor inspeelballen.

7. Elk team heeft bij zijn eerste te spelen wedstrijd recht op maximaal 10 minuten inspeeltijd inclusief warming-up. Bij elke volgende wedstrijd heeft elk team recht op 5 minuten inspeeltijd inclusief warming-up. Deze inspeeltijd gaat in op het moment dat de voorafgaande wedstrijd afgelopen is. De poulewedstrijden bestaan uit twee sets, tenzij anders aangegeven.

8. Wanneer een team op het aanvangstijdstip van de te spelen wedstrijd niet speelklaar is, onvolledig of niet met de juiste spelerskaarten aanwezig is, is deelname aan het toernooi niet meer mogelijk en vervallen de resultaten van reeds gespeelde wedstrijden

9. De eindstandberekening in de poules geschiedt als volgt: Elke gewonnen set levert één wedstrijdpunt op. Bij gelijk eindigen in een poule (gelijk aantal wedstrijdpunten bij 2 of meer teams) beslist het quotiënt van de voor en tegen gescoorde punten. Is het saldo dan nog gelijk, dan geeft het onderling resultaat naar wedstrijdpunten de doorslag. Is het onderling resultaat naar wedstrijdpunten gelijk dan geeft het onderling quotiënt van de voor en tegen gescoorde punten de doorslag Is na het bovenstaande het resultaat nog gelijk, dan wordt een beslissende set gespeeld volgens de regels die normaal gelden voor een 5e set.

10. Op dit toernooi zijn het Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Nationale Jeugdkampioenschappen van toepassing.

Met als extra aandachtspunten:

 

3.5.5.1 Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd indien:

a. Hij is geregistreerd als competitie lid conform artikel 2.2.4. van het Huishoudelijk Reglement (HR) en hij tot de betreffende leeftijdscategorie behoort;

AP-HTJ-HR 2.2.4.2 Een speler mag voor een andere vereniging uitkomen als dit vooraf is aangevraagd bij de organisatie. Deze speler mag daarna niet meer voor nog een andere vereniging uitkomen tijdens de 2e en 3e speeldag van het HTJ.

b. Hij op het wedstrijdformulier wordt vermeld als speler van het team; (elke toernooidag is er een nieuw wedstrijdformulier, het team kan per toernooidag verschillen).

 

3.5.5.2 Spelers kunnen per ronde slechts uitkomen voor één team.

 

3.5.7.4 Bij de Nationale Open Jeugdkampioenschappen worden de poulewedstrijden gespeeld om twee sets. De overige wedstrijden worden om twee gewonnen sets gespeeld.

AP 3.5.7.4 HTJ: De organisatie behoudt te allen tijde het recht om het wedstrijdsysteem te wijzigen. 

Alle betrokkenen zullen hierover via het programma of ter plaatse door de organisatie worden ingelicht.